Aplikacja sędziowska 2023

artykul

Już wiadomo, kiedy odbędzie się nabór na aplikację sędziowską w 2023 roku. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury podał terminy.

Aplikacja sędziowska - nabór w drodze konkursu

Nabór na aplikację sędziowską odbędzie się tradycyjnie w drodze konkursu, składającego się z dwóch etapów, które odbędą się:

1) w dniu 3 listopada 2023 r. – w formie testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa;
2) w dniu 22 listopada 2023 r. – w formie pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności dokonywania wykładni i stosowania prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania stanów faktycznych do zakresów właściwych norm prawnych.

Zgłoszenie kandydata zamierzającego przystąpić do konkursu na aplikację sędziowską powinno zawierać:

1) ankietę personalną,
2) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim – zamiast wymienionych dokumentów można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w programie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu dyplomowego, przy czym warunkiem dopuszczenia takiego kandydata do udziału w konkursie jest złożenie przez niego, nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, tj. do dnia 20 października 2023 r. dokumentów, o których mowa wyżej,
3) kopię dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie,
4) kopię dowodu osobistego,
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Opłata za udział w konkursie na aplikację sędziowską w 2023 roku

Opłata za udział w konkursie na aplikację sędziowską w 2023 roku wynosi 1800 zł, stosownie do regulacji przewidzianej w art. 21 ust. 2 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w zw. z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prowadzony w PKO BP SA nr 29 1020 2892 0000 5502 0738 2940, z dopiskiem: „Opłata za konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2023 r.”

Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.

UWAGA! W przypadku złożenia przez kandydata, nie później niż na 21 dni przed terminem pierwszego etapu konkursu, tj. do dnia 13 października 2023 r., pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w konkursie Dyrektor Krajowej Szkoły, na wniosek kandydata, zwraca 2/3 uiszczonej opłaty.

Zobacz więcej artykułów w: Egzaminy prawnicze

Kiedy upływa termin zgłoszeń?

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w terminie od 28 sierpnia 2023 r. do 25 września 2023 r.

 

marketing prawniczy

 

Źródło:

- Komunikat nr 12/2023 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2023 r.

 

_____________________________________

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione. 

PlanetaPrawo.pl - przepisy, praktyczne komentarze, orzecznictwo, marketing prawniczy

Odwiedź nasz Sklep, polub nas na Facebooku, obserwuj nas na Twitterze

 

>>Powrót do artykułów w: Młody Prawnik

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej