Dobrowolny ZUS w Polsce. Jest projekt ustawy

artykul

Dobrowolny ZUS to rozwiązanie funkcjonujące już w niektórych krajach. Przykładem są Niemcy. Czy niebawem ZUS będzie dobrowolny także w Polsce?

Dobrowolny ZUS

Rzecznik MŚP podjął szeroko zakrojone działania, mające doprowadzić do wprowadzenia w Polsce dobrowolnego ZUS'u. Teraz wsparła go również Krajowa Rada Doradców Podatkowych, przystępując do inicjatywy ustawodawczej „Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce” i angażując się w zbieranie podpisów pod projektem ustawy. 

Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce – projekt ustawy

Przygotowany projekt ustawy "Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce" zakłada zmiany w przepisach takich ustaw, jak Prawo przedsiębiorców, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych czy ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od dnia podjęcia działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców prowadzących już działalność ustawa zakłada, że mogą oni – poprzez złożenie wniosku o wyrejestrowanie się z ubezpieczeń społecznych – zwolnić się z podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom. Przedsiębiorca, który skorzystał z uprawnienia może w każdej chwili z niego zrezygnować, poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. 

Większość przedsiębiorców nie chce obowiązkowego ZUS’u

Jak pokazują przeprowadzone badania sondażowe (wykonane przez Instytut Badawczy IPC w 2019 r.), aż 45% przedsiębiorców wpisanych do CEIDG zadeklarowało rezygnację z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. 43% opłacałoby je nadal, nawet gdyby istniała możliwość rezygnacji. Ten sam sondaż pokazał przy tym, że aż 88,6% przedsiębiorców, którzy chcieliby zrezygnować z obowiązkowego ZUS’u zadeklarowało chęć przystąpienia do prywatnych ubezpieczeń, przy czym 37,9% zrobiłaby to nawet wówczas, gdyby koszt oraz poziom świadczeń był podobny do oferowanych w systemie publicznym. Prawi co trzeci (32,2%) respondent wybrałby system prywatny niezależnie od kosztów, natomiast pozostałe 18,5% badanych uzależniało swoją decyzję o ubezpieczeniu się we własnym zakresie od wysokości należnej składki. 

Nastroje i preferencje przedsiębiorców w kontekście obowiązkowego ZUS’u wynikają przede wszystkim z wykraczającej poza finansową racjonalność wysokości pobieranych składek w porównaniu z wysokością przysługującego w przyszłości świadczenia emerytalnego czy rentowego. Wprowadzenie dobrowolnego ZUS’u poprawiłoby warunki prowadzenia firmy, wpływając pozytywnie na wszelkie inicjatywy biznesowe, przekładając się tym samym na rozwój gospodarczy kraju.

Dobrowolny ZUS w innych krajach   

Ubezpieczenie społeczne jest dobrowolne w wielu krajach. Przykładem są Niemcy, a także - w pewnym zakresie - Francja oraz Portugalia. Niemiecki system zabezpieczenia społecznego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, co do zasady zakłada możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia emerytalnego bądź skorzystania z oferty prywatnych ubezpieczycieli lub – po spełnieniu wymogów – z ubezpieczeń prywatnych z państwowymi dopłatami. Przedsiębiorcy mogą również zdecydować się na ubezpieczenie prywatne, które wiąże się ze znacznymi ulgami podatkowymi. 

Z kolei francuski system zabezpieczenia społecznego zakłada dobrowolność ubezpieczenia na okoliczność wypadku przy pracy, choroby zawodowej czy bezrobocia, a decyzja o przystąpieniu do systemu zależna jest od woli osoby samo zatrudnionej. Jednakże osoby te, uzyskując dochód z działalności, są obowiązkowo objęte ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Natomiast w Portugali dobrowolność ubezpieczenia chorobowego zależna jest od wysokości przychodów.  

 

 

Źródło:
Projekt ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce z dnia 7 listopada 2022 roku, https://rzecznikmsp.pl/dobrowolny-zus-w-pl/#info

 

 

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. 

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej