Kto i kiedy otrzyma świadczenie wspierające?

artykul

Rząd chce wprowadzić nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Niektórzy będą jednak musieli poczekać na jego wypłatę kilka lat.

Świadczenie wspierające nową formą pomocy

Świadczenie wspierające to nowe rozwiązanie majace w założeniu wesprzeć finansowo osoby niepełnosprawne. Przyjęty projekt ustawy zakłada, że świadczenie wspierające będzie przysługiwało każdej osobie niepełnosprawnej, która uzyska ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów albo, w przypadku dzieci do lat 3, co najmniej 1 punktu. Świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, bez względu na jej wiek oraz dochód (brak kryterium dochodowego).

Osoby chcące pobierać świadczenie, nie muszą rezygnować z innych form pomocy. Prawo do świadczenia będzie bowiem przysługiwać także osobom, które  mają prawo do renty socjalnej. Z kolei wysokość świadczenia wspierającego nie będzie dla każdego jednakowa. Jak wynika z projektu, kwota świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, która w 2023 r. wynosi 1588,44 zł. Wsparcie będzie przysługiwać w wysokości od 50 do 200 proc. renty socjalnej.

Kiedy będzie wypłacane świadczenie wspierające?

Ustawa o świadczeniu wspierającym ma wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Jednak jej przepisy przewidują, że poszczególne grupy osób niepełnosprawnych – w zależności od liczby punktów oceny poziomu potrzeby wsparcia – będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. W pierwszej kolejności, czyli od 2024 r., świadczenie będzie wypłacane osobom niepełnosprawnym, które uzyskają najwięcej punktów. Osoby te otrzymają również wspracie w wysokości 200 proc. renty socjalnej.

Z kolei od 1 stycznia 2025 r. świadczenie będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 100 proc. renty socjalnej. Natomiast od 1 stycznia 2026 r., świadczenie wspierające będzie wypłacane osobom z niepełnosprawnościami z kolejnym poziomem potrzeby wsparcia, a jego kwotę ustalono na poziomie 50 proc. renty socjalnej.

Ocena poziomu potrzeby wsparcia a świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało każdej osobie niepełnosprawnej, która uzyska wymaganą ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia.

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia osobie niepełnosprawnej będzie polegało na ocenie przez zespoły niezbędnego zakresu wsparcia osoby niepełnosprawnej w celu zapewnienia, zwiększenia lub utrzymania niezależności osoby niepełnosprawnej, w związku z brakiem lub utratą autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej, dla której wymagane jest wsparcie jednej lub więcej osób albo technologii wspomagających funkcjonowaniu tej osoby w określonych obszarach życia.

Ocena poziomu potrzeby wsparcia będzie dokonywana przez specjalne zespoły składające się ze specjalistów odpowiednio przygotowanych do jej wykonywania, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub, na jej wniosek, w miejscu zorganizowanym przez zespół oceniający. Ocena poziomu potrzeby wsparcia będzie uwzględniała każdy aspekt funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, w tym wpływ konieczności stosowania technologii wspierających na jej funkcjonowanie czy sposobu radzenia sobie z jej zachowaniami.

 

 

Źródło:

- projekt ustawy o świadczeniu wspierającym.

 

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. 

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej