Międzynarodowe Forum Sędziów - trwa rekrutacja

artykul

W październiku odbędzie się Międzynarodowe Forum Sędziów. Obecnie trwa rekrutacja. Czym jest Forum i dlaczego warto wziąć w nim udział?

Międzynarodowe Forum Sędziów

Międzynarodowe Forum Sędziów odbyło się po raz pierwszy w 2022 roku. Wydarzenie to stanowi przestrzeń dialogu między sędziami poszczególnych krajów, pozwalając im na wymianę zawodowych doświadczeń, a także dyskusję na tematy związane z praworządnością, odpowiedzialnością czy niezawisłością. 

Międzynarodowe Forum Sędziów organizowane jest przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) we współpracy z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, Europejską Komisją ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ), Stowarzyszaniem Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ), Stowarzyszeniem MEDEL, Europejską Siecią Rad Sądownictwa.

Rekrutacja na Międzynarodowe Forum Sędziów 

Proces rekrutacji ma charater otwarty. O kwalifikacji do uczestnictwa w forum decydują jego organizatorzy. Obecnie trwa rejestracja zainteresowanych kandydatów, która zakończy się 1 lipca o godzinie 23:59. W 2023 roku Międzynarodowe Forum Sędziów odbędzie się w dniach 25-27 października, w Siracusa we Włoszech (Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights).

UWAGA! KSSiP nie pośredniczy w procesie rekrutacji. 

Koszty zakwaterowania i podróży uczestników forum pokrywają organizatorzy.

Organizacja Międzynarodowego Forum Sędziów

Organizatorzy Forum zapewniają miejsce dla 3 sędziów z każdego państwa. Udział w spotkaniu ma interaktywny charakter: zaproszeni sędziowie będą aktywnie uczestniczyć w warsztatach i grupach dyskusyjnych na temat statutu sędziego i prokuratora w poszczególnych państwach UE oraz warunków organizacji pracy w sądach i jednostkach prokuratury. Dyskusje będą prowadzone  w oparciu o regułę Chatcham House.

Językami forum są angielski i francuski. Wszystkie sesje będą tłumaczone na oba języki. 

Sesje forum będą obejmować:

- wystąpienia programowe / wystąpienia eksperckie na sesjach plenarnych;
- warsztaty grupowe.

Jak informują Organizatorzy, wszyscy wybrani uczestnicy zostaną poproszeni o ustne przedstawienie autentycznych, rzeczywistych spraw z ich pracy sądowej i zgodzą się przestrzegać zasady Chatham House, aby zapewnić uczciwy i otwarty dialog podczas forum.

>>Czytam więcej artykułów w: Kancelaria

 

 

Źródło:

- Komunikat judges@europe, https://judgesateurope.ejtn.eu/

 

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione.

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej