MS reformuje postępowanie cywilne

artykul

Sejm przyjął nowelizację ustawy Kodeks postępowania cywilnego, przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na czym polegają zmiany?

Właściwość sądu okręgowego

Jedną z kluczowych zmian jest podniesienie progu wartości przedmiotu sporu, przesądzającego o właściwości rzeczowej sądu okręgowego. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zakłada, że sprawami, w których wartość przedmiot sporu będzie niższa niż 100 tys. zł, zajmą się sądy rejonowe. Tym samym podniesiono próg wartości przedmiotu sporu z 75 tys. zł do 100 tys. zł.

Właściwość sądu w sprawach frankowych

W tzw. sprawach frankowych ustalona została na okres 5 lat wyłączna właściwość sądu w miejscu zamieszkania powoda. To w znaczącym stopniu przyczyni się do odciążenia przede wszystkim Sądu Okręgowego w Warszawie, jak też innych dużych sądów okręgowych, do których konsumenci kierują swoje roszczenia.

Wyłączenie sędziego

Poszerzono katalog niedopuszczalnych wniosków o wyłączenie sędziego. Ma to wyeliminować praktykę masowego składania wniosków o wyłączenie wszystkich sędziów danego wydziału czy nawet całego sądu, również, gdy sędziowie ci nie są w żaden sposób zaangażowani w prowadzenie sprawy. Złożenie wniosku o wyłączenie sędziego, który nie jest członkiem składu orzekającego będzie niedopuszczalne. Resort sprawiedliwości zakłąda, że rozwiązanie to przyczyni się do przyspieszenia postępowań.

Ochrona dóbr osobistych

W postępowaniach dotyczących naruszenia dóbr osobistych wprowadzono zasadę uniwersalną dla wszystkich tego rodzaju spraw. Jeżeli pozwany nie opublikuje w odpowiednim terminie stosowanej treści przeprosin, sąd będzie mógł nakazać ich opublikowanie na łamach ogólnodostępnego Monitora Sądowego i Gospodarczego. Koszty publikacji oświadczenia w Monitorze pokryje pozwany. Treść będą mogły w całości powielać inne media z podaniem źródła publikacji. Sąd będzie mógł również nałożyć na pozwanego do 15 tys. zł grzywny. 

Postępowanie egzekucyjne i sprawy komornicze

Doprecyzowane zostały przepisy o doręczeniach komorniczych. Jak wskazuje resort sprawiedliwości, nowe przepisy zwiększają też  dostęp wierzycieli do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przed wszczęciem lub w toku procesu. Służy temu obniżenie opłat komorniczych i powiązanie ich wysokości z rzeczywistymi efektami pracy komornika

W przepisach o planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji komorniczej wprowadzono nowe rozwiązanie. Pozwala ono zaspokoić nie tylko bieżące i zaległe alimenty, lecz również przyszłe. Jak wskazano w uzasadnieniu, oznacza to, że np. w przypadku sprzedaży nieruchomości dłużnika, należności wierzyciela alimentacyjnego mogą być zaspokojone na wiele lat do przodu .

 

 

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione.

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej