Napoje energetyzujące pod lupą ustawodawcy

artykul

Począwszy od 2024 r. sprzedaż tzw. energetyków będzie objęta obostrzeniami. Ustawodawca wprowadza zakaz ich sprzedaży osobom poniżej 18. roku życia oraz zastrzega obowiązkowe oznaczenie opakowań. 

Uzasadnienie nowelizacji

Z raportu przygotowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Instytut Badawczy wynika, że średnio ponad 35% chłopców i ponad 27% dziewcząt (w wieku 10-17 lat) regularnie spożywa napoje energetyzujące. Badania pokazują, że piją je nawet najmłodsi (2,1% spośród dzieci w wieku 3-9 lat). Medycyna potwierdza, że powikłania sercowo-naczyniowe należą do najczęściej występujących wśród młodzieży spożywającej napoje energetyzujące. Zaburzenia ze strony układu krążenia obejmują m.in. zwiększony krótkotrwały wzrost ciśnienia krwi i częstość uderzeń serca oraz spadek mózgowego przepływu krwi z powodu spożytej kofeiny (zob. uzas. projektu ustawy z zmianie ustawy o zdrowiu publicznym, Sejm RP IX kadencji, druk nr 3258, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3258 [dostęp: 26.9.2023 r.]).

W trosce o stan zdrowia najmłodszych ustawodawca uznał za zasadne podjęcie działań mających na celu eliminację tendencji spożywania napojów energetycznych przez dzieci i młodzież. Efektem tego jest ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1718). Co w szczególności znajdziemy w omawianym akcie normatywnym?   

Sprzedaż i oznaczenie napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny

Nowela wprowadza do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) definicję legalną napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Za taki napój uważa się wyrób w postaci napoju będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasie 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nim naturalnie.

Stosownie do uregulowań, które niebawem wejdą w życie, zabrania się sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny:
1)     osobom poniżej 18. roku życia;
2)     na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900);
3)     w automatach.

W przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego sprzedawca będzie mógł żądać okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek. Natomiast producent lub importer napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny będzie zobowiązany do oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobu widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści „Napój energetyzujący” lub „Napój energetyczny”.

Surowe sankcje

W świetle nowych przepisów sprzedaż napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18. roku życia, na terenach jednostek oświaty lub w automatach będzie zakazana pod groźbą kary grzywny do 2000 zł. Tej samej karze podlegać będzie kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełni obowiązku nadzoru i przez to dopuści do popełnienia w tym zakładzie omawianego wykroczenia. Dodatkowo, sąd będzie mógł orzec przepadek napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.

Niezależnie od powyższego ustawodawca zainteresował się także przypadkami produkcji i importu napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny. W myśl noweli, ten, kto produkuje lub importuje napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny, bez oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobu widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści „Napój energetyzujący” lub „Napój energetyczny”, podlega grzywnie do 200 000 zł albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie. W przypadku popełnienia czynu w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzialną za produkcję lub import napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny.

W dniu 21 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

__________________________________________________

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione. 

PlanetaPrawo.pl - przepisy, praktyczne komentarze, orzecznictwo, marketing prawniczy

Odwiedź nasz Sklep, polub nas na Facebooku, obserwuj nas na Twitterze

 
>>Powrót do artykułów w: Biznes

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej