Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego - pełnomocnictwo

artykul

1 lipca 2023 r. wejdzie w życie obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Nowela obejmuje m.in. przepisy normujące pełnomocnictwo procesowe.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, o której mowa, staje się faktem za sprawą ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 614). 

Artykuł 1 tego aktu normatywnego, który zawiera 149 punktów, modyfikuje szereg postanowień ustawy procesowej. Zmiana dotyczy m.in. doręczeń, środków zaskarżenia, egzekucji, postępowania z udziałem konsumentów, mediacji i kwestii pełnomocnictw procesowych.

Co w tym zakresie proponuje nam ustawodawca? 

Rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa procesowego

Obecnie pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do (art. 91 pkt 1-5 k.p.c.):
1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Od 1 lipca 2023 r. art. 91 pkt 1 ulegnie zmianie. Modyfikacja sprowadza się do rozszerzenia zakresu pełnomocnictwa procesowego o skargą kasacyjną. W obecnym stanie prawnym pełnomocnictwo procesowe nie obejmuje z mocy samego prawa umocowania do wniesienia skargi kasacyjnej.   

Pełnomocnictwo do doręczeń

Druga z istotnych zmian ustawy procesowej dotyczy pełnomocnictwa do niektórych czynności procesowych. Artykuł 88 k.p.c. obecnie stanowi, że pełnomocnictwo może być albo procesowe - bądź to ogólne, bądź do prowadzenia poszczególnych spraw - albo do niektórych tylko czynności procesowych. 

Od 1 lipca 2023 r. do art. 88 k.p.c. zostanie dodany § 2, zgodnie z którym „pełnomocnictwo do niektórych tylko czynności procesowych może obejmować wyłącznie upoważnienie do odbioru pism sądowych. Pełnomocnictwa takiego można udzielić każdej osobie fizycznej (pełnomocnik do doręczeń)”.   

Zastanawiające jest użycie w ramach zacytowanego przepisu sformułowania „każdej osobie fizycznej”. Wydaje się, że koncepcja racjonalnego ustawodawcy uprawnia odrzucenie wykładni zakładającej możliwość umocowania także osoby fizycznej pozbawionej zdolności procesowej.  

 

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione. 

PlanetaPrawo.pl - przepisy, praktyczne komentarze, orzecznictwo, marketing prawniczy

Odwiedź nasz Sklep, polub nas na Facebooku, obserwuj nas na Twitterze

>>Powrót do artykułów w: Kancelaria

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej