Deprecated: strripos(): Passing null to parameter #2 ($needle) of type string is deprecated in /home/scripta/domains/planetaprawo.pl/public_html/core/classes/bootstrap/Initializer.php on line 61
NRA przyjęła uchwałę, w której opiniuje projekty rozporządzeń ws. tzw. urzędówek

NRA przyjęła uchwałę, w której opiniuje projekty rozporządzeń ws. tzw. urzędówek

artykul

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę zawierającą opinię m.in. do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Opinia NRA do projektów nowych rozporządzeń MS

Podczas posiedzenia plenarnego w dniu 21 października br. Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę zawierającą opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (nr wykazu z RCL B765) oraz opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (B767).

W odniesieniu do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, NRA ocenia go pozytywnie w zakresie, w jakim projekt ten przewiduje odstąpienie od ustalania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w wysokości niższej niż opłaty za czynności adwokackie przewidziane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Negatywna ocena adwokatury dotyczy jednak zakresu, w jakim projekt ten określa wysokość kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Z kolei w kontekście projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (B767), NRA wydała pozytywną opinię w zakresie, w jakim projekt ten wprowadza nowe regulacje dotyczące wynagradzania adwokatów w sprawach dotyczących zażaleń rozpoznawanych przez inny skład tego samego sądu. Negatywnie zaopiniowano jednak zakres, w jakim projekt ten określa wysokość kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu na poziomie wysokości opłat za czynności adwokackie.

Jak adwokatura ocenia proponowane stawki za "urzędówki"?

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że Naczelna Rada Adwokacka pozytywnie opiniuje zmiany w zakresie równego określania wysokości wynagrodzeń pełnomocników i obrońców, ale nie co do ich wysokości, a jedynie co do samej zasady kształtowania tych wynagrodzeń. Zgodzić należy się z  twierdzeniem, że brak jest w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uzasadnienia dla różnicowania wynagrodzenia z tytułu, na podstawie którego doszło do ustanowienia pełnomocnika lub obrońcy. Przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia uwzględnia więc postulat środowiska adwokackiego w zakresie konieczności zrównania wynagrodzenia adwokatów świadczących pomoc prawną z urzędu z wynagrodzeniem pełnomocników świadczących pomoc prawną z wyboru.

Dalej NRA wskazuje jednak, że jakkolwiek opiniowany projekt zakłada zrównanie stawek, stanowiących podstawę zasądzenia na rzecz adwokatów opłat za świadczenie pomocy prawnej z urzędu, w stosunku do obowiązującego obecnie uregulowania obejmującego wysokość opłat za czynności adwokackie, to jednak zaproponowane w projekcie wynagrodzenie nie zostało w żaden sposób zwaloryzowane. Zdaniem adwokatury, zaproponowane w projekcie rozporządzenia stawki wynagrodzenia, choć matematycznie ulegają zwiększeniu, są nieadekwatne do obecnych warunków ekonomicznych oraz stale rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia pomocy prawnej. Tymczasem wysokość wynagrodzenia adwokatów świadczących pomoc prawną z urzędu zostały obecnie określone na poziomie wynagrodzeń adwokatów świadczących pomoc prawną z wyboru z 2015 roku. Dlatego też środowisko adwokackie wyraziło oczekiwanie urealnienia wynagrodzeń za świadczenie pomocy prawnej z urzędu i dostosowania ich do aktualnych realiów rynkowych, a samo zrównanie wynagrodzeń pełnomocników i obrońców bez ich waloryzacji uznano za niewystarczające.

 

Źródło:

- uchwała nr 135/2023 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 października 2023 roku, https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/opinia-nra-do-projektow-rozporzadzen-ms-ws-urzedowek-i-oplat-za-czynnosci-adwokackie/

__________________________________________________

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione. 

PlanetaPrawo.pl - przepisy, praktyczne komentarze, orzecznictwo, marketing prawniczy

Odwiedź nasz Sklep, polub nas na Facebooku, obserwuj nas na Twitterze

 

>>Powrót do artykułów w: Kancelaria

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej