Rząd ogranicza ceny energii elektrycznej w 2023 roku

artykul

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Cena maksymalna za energię elektryczną

Zgodnie z projektem ustawy, wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż:
- 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych,
- 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców.

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z:
- gospodarstwami domowymi – od momentu przekroczenia limitów, który rząd wprowadził już w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – do 31 grudnia 2023 r.
- podmiotami użyteczności publicznej i samorządami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
- małymi i średnimi przedsiębiorcami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Inne podmioty uprawnione do ceny maksymalnej

Nie tylko gospodarstwa domowe. Zgodnie z projektem, wsparcie obejmie także innych uprawnionych. Będą nimi:

-    podmioty systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki,
-    podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie,
-    podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,
-    ochotnicze straże pożarne,
-    kościoły i inne związki wyznaniowe,
-  placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
-    rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
-   centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne,
-   jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
-   noclegownie i ogrzewalnie.

 

Źródło:

projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

 

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło.

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej