Termin upłynął, a wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku wciąż czekają w ZUS na rozpoznanie

artykul

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna miało być kolejnym instrumentem wsparcia rodzin, sprzyjającym łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Niestety wielu rodziców nie tylko nie otrzymało świadczenia, ale również decyzji o jego o jego przyznaniu, choć wskazany w ustawie termin rozpatrzenia wniosku już dawno upłynął.

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to pomoc przyznawana rodzicom dziecka uczęszczającego do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna, którzy nie korzystają z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Biorąc pod uwagę fakt, że rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończenia 35 miesiąca życia, to dofinansowanie przysługuje:

-    na dziecko pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od wieku, pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna
-    na każde dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem, że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.

Co istotne, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna jest przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka. Tym samym rodzic nie otrzymuje świadczenia bezpośrednio na swoje konto, lecz płaci pomniejszone o dofinansowanie koszty opieki nad dzieckiem.

ZUS zwleka z rozpoznaniem wniosku, rodzice muszą ponosić pełne koszty opieki nad dzieckiem

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi obywateli związane z rozpatrywaniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniosków o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Rodzice wskazują nie tylko na długi okres oczekiwania na rozpoznanie wniosku, ale również na trudności z uzyskaniem informacji o stanie sprawy od pracowników ZUS i infolinii. W niektórych przypadkach skarżący nie otrzymali również odpowiedzi na pisma do ZUS. W związku z powyższym 25 lipca 2022 r. RPO zwrócił się do Departamentu Obsługi Klientów o wyjaśnienia w sprawie indywidualnej (znak: VII.7030.15.2022.AMB). W odpowiedzi z 8 sierpnia 2022 r. Naczelnik Wydziału potwierdził, że realizacja sprawy prowadzona była z naruszeniem ustawowego terminu, jednak bez podania przyczyn opóźnień. Dlatego też RPO zwrócił się do prezes ZUS o wyjaśnienia, a zwłaszcza o informacje nt. działań podejmowanych w celu usprawnienia obsługi klientów ZUS we wskazanym zakresie. Należy bowiem zauważyć, że opóźnienia ZUS negatywnie wpływają na sytuację rodziców. Nierozpoznanie wniosku w terminie prowadzi do konieczności pokrywania przez rodziców całej opłaty za żłobek za dany miesiąc, stawiając ich de facto w gorszej sytuacji w porównaniu z osobami, które takie dofinansowanie otrzymały we właściwym czasie.

Wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku

Wniosek o dofinansowanie może składać rodzic, opiekun prawny, inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie, ich rozpatrywaniem oraz przekazywaniem środków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można składać od 1 kwietnia 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

 

Źródło:

- informacje MRiPS o dofinansowaniu pobytu dziecka w żłobku, https://www.gov.pl/web/rodzina

- pismo RPO z 24.8.2022 r., VII.7037.105.2022.AT, https://bip.brpo.gov.pl/

 

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło.

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej