Deprecated: strripos(): Passing null to parameter #2 ($needle) of type string is deprecated in /home/scripta/domains/planetaprawo.pl/public_html/core/classes/bootstrap/Initializer.php on line 61
Test powtórkowy dla studentów i aplikantów – kuratela

Test powtórkowy dla studentów i aplikantów – kuratela

artykul

Adepcie sztuki prawniczej, sprawdź, czy znasz prawo rodzinne! Tym razem studentom prawa oraz aplikantom proponujemy rozwiązanie testu sprawdzającego znajomość przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o kurateli.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne stanowi podzbiór norm prawnych odnoszących się do spraw takich jak zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, ojcostwo, macierzyństwo czy obowiązek alimentacyjny. Poniżej przedstawiamy test jednokrotnego wyboru dotyczący kurateli (art. 178-184 k.r.o.). Powodzenia!

Test

1. W zakresie nieuregulowanym przez przepisy, które przewidują ustanowienie kuratora, do kurateli:
a) stosuje się odpowiednio przepisy o opiece;
b) stosuje się wyłącznie wprost przepisy o opiece;
c) nie stosuje się przepisów o opiece.

2. Organ państwowy, który ustanowił kuratora:
a) nie może mu przyznać wynagrodzenia za sprawowanie kurateli;
b) przyzna mu stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie pokrywa Skarb Państwa;
c) przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora.

3. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, organ państwowy, który ustanowił kuratora:
a) nie może uchylić kurateli nawet gdy odpadnie jej cel;
b) uchyli kuratelę, gdy odpadnie jej cel;
c) powoła opiekuna, gdy odpadnie jej cel.

4. Jeżeli kurator został ustanowiony do załatwienia poszczególnej sprawy: 
a) kuratela ustaje z chwilą ukończenia tej sprawy; 
b) opieka powstaje z chwilą ukończenia tej sprawy;
c) kuratela ustaje z upływem 2 lat od dnia ukończenia tej sprawy.

5. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo:
a) jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi;
b) jest powołany za zgodą dyrektora MOPS zawsze tylko do jej reprezentowania;
c) jest powoływany za zgodą prokuratora zawsze tylko do zarządu jej majątkiem.

6. W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia:
a) kuratela ustaje z mocy prawa z upływem roku od wydania orzeczenia uchylającego ubezwłasnowolnienie;
b) kuratela ustaje z mocy prawa z upływem 3 lat od uprawomocnienia orzeczenia uchylającego ubezwłasnowolnienie;
c) kuratela ustaje z mocy prawa.

7. Czy dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nieurodzonego, ustanawia się kuratora?
a) Tak - jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka. Kuratela ustaje z chwilą urodzenia się dziecka;
b) Nie;
c) Tak - jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka. Kuratela ustaje z upływem 3 lat od dnia urodzenia się dziecka.

8. Dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora: 
a) jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy wyłącznie do prowadzenia spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy;
b) jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy;
c) jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa dyrektor MOPS.

9. Dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie ma pełnomocnika:
a) ustanawia się opiekuna;
b) ustanawia się kuratora. To samo dotyczy wypadku, gdy pełnomocnik nieobecnego nie może wykonywać swoich czynności albo gdy je wykonywa nienależycie;
c) nie ustanawia się kuratora.

10. Kurator absentis:
a) powinien zostać ustanowiony dla osoby, która zmarła;
b) nie może być ustanowiony dla osoby, która zmarła;
c) ma na celu przede wszystkim ochronę interesów Skarbu Państwa.

Rozwiązanie testu

Poniżej wskazujemy prawidłowe odpowiedzi na powyższe pytania:  
•    pytanie 1 – a;
•    pytanie 2 – c;
•    pytanie 3 – b;
•    pytanie 4 – a;
•    pytanie 5 – a;
•    pytanie 6 – c;
•    pytanie 7 – a;
•    pytanie 8 – b;
•    pytanie 9 – b;
•    pytanie 10 – b.

 

_____________________________________

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione. 

PlanetaPrawo.pl - przepisy, praktyczne komentarze, orzecznictwo, marketing prawniczy

Odwiedź nasz Sklep, polub nas na Facebooku, obserwuj nas na Twitterze

 

>>Powrót do artykułów w: Młody Prawnik

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej