Wciąż można składać wnioski o Dobry Start

artykul

Rodzice, którzy nie złożyli wniosku o Dobry Start nadal mogą to zrobić. Kiedy upływa ostateczny termin?

Program Dobry Start

Program Dobry start zakłada wypłatę specjalnego, jednorazowego świadczenia w wysokości 300 złotych rocznie. Świadczenie dobry start przysługuje więc raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia, zaś w przypadku dziecka niepełnosprawnego, uczącego się w szkole,  świadczenie to przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Pamiętaj! Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Aby otrzymać świadczenie dobry start, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Wnioski o świadczenie dobry start należy składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby:

    - przez Portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
    - poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS ( PUE ZUS),
    - wykorzystując bankowość elektroniczna.

Do kiedy można składać wnioski o Dobry Start?

Wnioski  drogą online  można składać, tak jak w latach ubiegłych, w terminie do 30 listopada.

 

 

 

Treści publikowane w Serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło.

 

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej