Deprecated: strripos(): Passing null to parameter #2 ($needle) of type string is deprecated in /home/scripta/domains/planetaprawo.pl/public_html/core/classes/bootstrap/Initializer.php on line 61
Zmiany w mandatach - nowe uprawnienia straży miejskiej

Zmiany w mandatach - nowe uprawnienia straży miejskiej

artykul

Niebawem wejdą w życie przepisy nowelizujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Już od 20.10.2023 r. strażnicy miejscy będą uprawnieni do nakładania grzywien w związku z naruszeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i porządku w komunikacji. To jednak nie wszystko.

Mandat za jazdę hulajnogą albo rowerem po chodniku

Znowelizowane przepisy rozporządzenia umożliwiają strażnikom miejskim nakładanie grzywien na osoby, które poruszają się hulajnogą albo rowerem po chodniku. Mowa o możliwości zastosowania przez strażników miejskich art. 86b § 2 w zw. z art. 86b § 1 pkt 5 Kodeksu wykroczeń. Taryfikator mandatów przewiduje w takim przypadku grzywnę w wysokości od 50 do 100 zł. 

Mandat za brak deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Zmiana dotyczy również ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przypomnijmy, że stosownie do art. 27g omawianej ustawy, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Dokonuje się tego w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. Artykuł 27h ust. 1 wspomnianej ustawy stanowi, że ten, kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny. Od 20.10.2023 r., na podstawie § 2 ust. 1 pkt 14a zmienionego rozporządzenia, strażnicy miejscy będą uprawnieni nakładać w tego typu sprawach mandaty karne w wysokości do 500 zł.  

Mandat za brak widocznego numeru nieruchomości

Zmiana dotyczy także art. 48 ust. 1a ustawy z 17.5.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przepis ten stanowi, że ten, kto, będąc obowiązanym do umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym, nie umieści jej w widocznym miejscu - na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 14b zmienionego rozporządzenia od 20.10.2023 r. grzywnę w drodze mandatu karnego może nałożyć również strażnik miejski.    

Mandaty nakładane przez strażników miejskich

Strażnicy miejscy dysponują uprawnieniem do nakładania grzywien w wielu przypadkach. Podstawą prawną jest wymienione wyżej rozporządzenie oraz przepisy rangi ustawowej. Przykładowo strażnik miejski ma prawo nałożyć mandat karny w przypadku:
- zakłócania porządku (art. 51 Kodeksu wykroczeń),
- organizowania zbiórki publicznej bez wymaganego zgłoszenia (art. 56 § 1 Kodeksu wykroczeń),
- drażnienia zwierzęcia (art. 78 Kodeksu wykroczeń),
- uszkadzania wału przeciwpowodziowego (art. 80 § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń),
- rozniecania ognia na terenie lasu, na obszarze łąk, torfowisk, wrzosowisk i w odległości do 100 m od nich (art. 82 § 3 i 4 Kodeksu wykroczeń),
- zanieczyszczania drogi publicznej (art. 91 Kodeksu wykroczeń),
- szczucia psem (art. 108 Kodeksu wykroczeń),
- zanieczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (art. 109 Kodeksu wykroczeń)
- umieszczania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku (art. 78 ustawy z 24.4.2009 r. o bateriach i akumulatorach),
- umieszczania tzw. elektrośmieci łącznie z innymi odpadami lub nieprzekazania zużytego sprzętu podmiotowi uprawnionemu do jego zbierania (art. 95 i art. 96 ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym),
- spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (art. 43[1] ust. 1 i 2 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

 

__________________________________________________

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione. 

PlanetaPrawo.pl - przepisy, praktyczne komentarze, orzecznictwo, marketing prawniczy

Odwiedź nasz Sklep, polub nas na Facebooku, obserwuj nas na Twitterze

 
>>Powrót do artykułów w: Majątek

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej