Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych podlega opodatkowaniu

artykul

Używanie prywatnego samochodu do celów służbowych uprawnia pracownika do zwrotu kosztów. Problem w tym, że zgodnie z obowiązującym prawem tzw. kilometrówki podlegają podatkowi dochodowemu.

Kilometrówki stałe i opodatkowane

Podstawowy problem związany ze zwrotem kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych dotyczy stawek tzw. "kilometrówek". Mimo zmieniającej się sytuacji gospodarczej i fiskalnej,  kwota  „kilometrówki” nie była aktualizowana od 2007 r. Ponadto, pracownikowi nie przysługuje przy tym rekompensata za pozostałe koszty, jak np. obowiązkowy przegląd techniczny auta czy jego ubezpieczenie.

Kolejną budzącą kontrowersje kwestią jest fakt, że choć zwrot kosztów nie jest dochodem, należy od niego zapłacić podatek. W świetle prawa podatkowego, przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, w tym kilometrówka. Rozstrzygając kwestie zwrotu kosztów jazd lokalnych, organy podatkowe uważają, że pracownik wykorzystuje samochód prywatny do celów służbowych celem świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Powstaje jednak wątpliwość, czy zwrot kosztów  ma faktycznie charakter przychodowy i powinien zostać opodatkowany.

Kilometrówki problemem wielu grup zawodowych

Problem ten dotyczy wielu grup zawodowych używających prywatnego samochodu do celów służbowych, np. leśników, listonoszy czy pracowników pomocy społecznej. Kilometrówka miała być w założeniu należytą rekompensatą za używanie prywatnego auta do pracy zawodowej. W rzeczywistości jednak nie pokrywa kosztów związanych z jego używaniem  Jak wskazuje RPO, konieczność korzystania z własnego samochodu jest więc dla takich osób dodatkowym obciążeniem finansowym, traktowanym przez pracowników jako wymóg „dopłacania" do narzędzia pracy. Ponadto niektóre grupy zawodowe, np. listonosze oraz pracownicy opieki społecznej, nie mają określonego limitu kilometrów. Pielęgniarki środowiskowe taki limit mają, choć jest on przekraczany z uwagi na konieczność częstej pomocy podopiecznym.

Legislacyjne próby rozwiązania problemu i pytanie RPO

W październiku 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie MI z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Proponuje się zmianę wysokości stawek za kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych przez pracowników do celów służbowych. Jak wynika z oficjalnych informacji, obecnie trwają konsultacje publiczne projektu. W związku z powyższym RPO zwrócił się do resortu finansów z pytaniem, czy projekt rozporządzenia MI w zakresie zmiany wysokości stawek za kilometr przebiegu pojazdu uzyska akceptację Ministerstwa Finansów.

 

Źródło:

- pismo RPO do MF z 9.12.2022 r., V.511.535.2022.KB

 

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. 

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej