Artykuły w kategorii: Prawo w praktyce

Przepadek pojazdu będzie tylko fakultatywny
Przepadek pojazdu będzie tylko fakultatywny
 • prawo-karne
 • 2024-04-25 07:30

Prawodawca modyfikuje zasady przepadku pojazdu mechanicznego za jazdę "na podwójnym gazie". Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, której projekt ujrzał światło dzienne, przewiduje zasadnicze zmiany.

Kiedy sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów?
Kiedy sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów?
 • prawo-karne
 • 2024-04-23 00:40

Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym, który sąd orzeka fakultatywnie lub obligatoryjnie. Odnosić się on może zarówno do pojazdów mechanicznych, jak i innych pojazdów.

Umowa poręczenia w praktyce
Umowa poręczenia w praktyce
 • egzaminy-prawnicze
 • umowy
 • prawo-cywilne
 • 2024-04-10 00:03

Poręczenie może zostać udzielone przez oświadczenie poręczyciela złożone wierzycielowi w formie pisemnej, natomiast oświadczenie wierzyciela może nastąpić nawet per facta concludentia.

Prawnokarna ochrona przed hejtem - projekt nowelizacji Kodeksu karnego
Prawnokarna ochrona przed hejtem - projekt nowelizacji Kodeksu karnego
 • prawo-karne
 • 2024-03-29 18:09

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Proponowana zmiana polega na w poszerzeniu katalogu niedozwolonych przesłanek dyskryminacji na gruncie przestępstw z nienawiści.

Przepadek pojazdu za jazdę po alkoholu
Przepadek pojazdu za jazdę po alkoholu
 • prawo-karne
 • 2024-03-14 07:11

W dniu 14 marca 2024 r. wchodzą w życie przepisy karne wprowadzone ustawą z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600).

Umowa dostawy w praktyce
Umowa dostawy w praktyce
 • egzaminy-prawnicze
 • umowy
 • prawo-cywilne
 • 2024-03-11 21:32

Przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.

Porozumienie wekslowe w praktyce
Porozumienie wekslowe w praktyce
 • egzaminy-prawnicze
 • prawo-cywilne
 • 2024-02-04 21:06

Funkcja weksla in blanco sprowadza się do zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy. Weksel in blanco pozwala wierzycielowi sprawnie dochodzić przysługującego mu roszczenia. Ważne jest jednak prawidłowe wypełnienie weksla niezupełnego, co następuje w sposób wskazany w zawartym z dłużnikiem porozumieniu.

Błąd co do znamienia czynu zabronionego
Błąd co do znamienia czynu zabronionego
 • prawo-karne
 • studia
 • aplikacja
 • 2024-01-18 14:35

W art. 28 k.k. ustawodawca zawarł dwa przepisy odnoszące się do błędu sprawcy co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego. Paragraf pierwszy przepisu wyłącza przestępność czynu. Paragraf drugi zaś prowadzi do konwersji podstawowego typu przestępstwa w typ uprzywilejowany.

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej