Dodatkowy dzień wolny od pracy już niebawem

artykul

W tym roku 11 listopada przypada w sobotę. Oznacza to, że pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy. Dlaczego? Szerzej o tym w dalszej części artykułu.

Narodowe Święto Niepodległości przypada w sobotę

Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit k ustawy z dnia 27 października 2020 r. o dniach wolnych od pracy 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości jest dniem wolnym od pracy. W Polsce obowiązuje podstawowa norma czasu pracy, w której czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. To właśnie przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy powoduje, że sobota jest dniem, w którym pracownik często nie wykonuje pracy. Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikowi dni wolnych od pracy wynikających zarówno z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, jak i z przepisów o dniach ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w wolną dla pracownika sobotę wypada dzień ustawowo wolny od pracy, to pracownik, który w taki dzień normalnie nie wykonuje pracy, w swoisty sposób traci możliwość skorzystania z dnia ustawowo wolnego od pracy.  

Aby nie doszło do sytuacji pokrzywdzenia pracownika, który nie pracuje w sobotę i w związku z tym nie ma możliwości skorzystania z dnia wolnego od pracy, pracodawca powinien udzielić mu dodatkowego dnia wolnego od pracy. Potwierdza to częściowo unormowanie art. 130 § 2 k.p., zgodnie z którym każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Potwierdza to też stanowisko TK wyrażone w wyroku z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11, https://trybunał.gov.pl).

Kto decyduje o terminie wykorzystania dnia wolnego od pracy?

Dnia wolnego od pracy w związku z dniem ustawowo wolnym od pracy wypadającym w wolną dla pracownika sobotę udziela pracodawca samodzielnie, uwzględniając ten dzień w rozkładzie czasy pracy i informując o tym fakcie pracownika. Biorąc pod uwagę charakter stosunku pracy, normy nadrzędne prawa pracy, a zwłaszcza zasadę uprzywilejowania pracownika, najlepiej byłoby, aby ustalenie dnia wolnego nastąpiło na skutek uzgodnienia pomiędzy stronami.

Pracownik ma obowiązek odebrania dnia wolnego od pracy. Na podstawie art. 100 § 2 pkt 1 i 2 k.p. pracownik jest obowiązany przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, jak też przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.

Ważny jest rozkład czasu pracy

Dzień wolny od pracy, który przysługuje pracownikowi w ramach rekompensaty za dzień ustawowo wolny od pracy wypadający w wolną sobotę powinien zostać uwzględniony w rozkładzie czasu pracy. Zgodnie z art. 129 § 3 k.p. rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony - w formie pisemnej lub elektronicznej - na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. Z przepisu tego wynika, że pracodawca powinien uwzględnić dzień wolny od pracy w rozkładzie czasu pracy i przekazać pracownikowi informację w tej mierze na co najmniej tydzień przed okresem objętym danym rozkładem czasu pracy.  

Dodatkowy dzień wolny od pracy nie dla każdego

Nie każdemu pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy z tytułu święta przypadającego w wolną sobotę. Wskazać w tym miejscu należy art. 42c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy (zwykle jest to sobota i niedziela), nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie.

 

_____________________________________

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione. 

PlanetaPrawo.pl - przepisy, praktyczne komentarze, orzecznictwo, marketing prawniczy

Odwiedź nasz Sklep, polub nas na Facebooku, obserwuj nas na Twitterze

 
>>Powrót do artykułów w: Praca

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej