Rozpoczął się nabór na aplikację uzupełniającą prokuratorską

artykul

Kandydaci do objęcia 40. miejsc na aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej rozpoczynają egzaminacyjne zmagania.

Nabór na aplikację uzupełniającą prokuratorską 2024

Tegoroczny nabór na aplikację uzupełniającą prokuratorską zostanie przeprowadzony, stosownie do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2023 r. w sprawie naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską i aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2024 r., na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską.

Na podstawie art. 37d ust. 2 u.k.s.s.p. nabór na aplikację uzupełniającą prokuratorską odbywa się w drodze konkursu, składającego się z egzaminu ustnego i oceny pracy na dotychczasowym stanowisku.

Stosownie do § 12 ust. 1 rozporządzenia konkurs składa się z dwóch etapów:
1)    oceny pracy kandydata na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora;
2)    egzaminu.

Etapy konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską

Pierwszy etap konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską zostanie przeprowadzony w dniach 2-11 kwietnia 2024 r. Według § 14 rozporządzenia oceny pracy kandydata na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora dokonuje się w systemie punktowym, z zastosowaniem skali od 0 do 10 punktów. Przy dokonywaniu oceny bierze się pod uwagę informacje i opinie dotyczące zatrudnienia kandydata na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora.

Drugi etap konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską w postaci egzaminu ustnego rozpocznie się w dniu 12 kwietnia 2024 r. i zakończy się w dniu 25 kwietnia 2024 r. W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia na część ustną konkursu opracowane są pytania z następujących dziedzin: prawa karnego materialnego; postępowania karnego oraz postępowania w sprawach nieletnich; prawa cywilnego materialnego wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym oraz postępowania cywilnego; prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; prawa gospodarczego publicznego i prywatnego; prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju sądów, prokuratury, organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia oceny odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne dokonuje się w systemie punktowym, z zastosowaniem skali od 0 do 10 punktów. Ocena obejmuje prawidłowość oraz sposób formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem argumentacji prawniczej, logiki wywodu oraz wymogów poprawności językowej. Oceny dokonuje członek komisji będący specjalistą z dziedziny prawa, której dotyczy pytanie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w konkursie na aplikację uzupełniającą prokuratorską będą przystępować do egzaminu ustnego w wyznaczone dni w kolejności alfabetycznej, w grupach po 15. osób dziennie, aż do wyczerpania listy zdających, zgodnie z harmonogramem określonym w Informacji przewodniczącego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską z 21 marca 2024 r. w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2024 r.

>> Zobacz też: Jak odnieść sukces na egzaminie?[Autopromocja]

W tegorocznym naborze na aplikację uzupełniającą prokuratorską będzie uczestniczyć 142 kandydatów

 

Źródło:

Informacja przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 21 marca 2024 r. dotycząca listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2024 r.; https://www.gov.pl/web/prokuratura- krajowa/komunikat-nr-2-dyrektora-biura-kadr-prokuratury-krajowej-z-dnia-21-marca- 2024-r.

>>Czytam więcej artykułów w: Egzaminy prawnicze

_____________________________________

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione. 

PlanetaPrawo.pl - przepisy, praktyczne komentarze, orzecznictwo, marketing prawniczy

Odwiedź nasz Sklep, polub nas na Facebooku, obserwuj nas na Twitterze

 

>>Powrót do artykułów w: Młody Prawnik

 

 

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej