Deprecated: strripos(): Passing null to parameter #2 ($needle) of type string is deprecated in /home/scripta/domains/planetaprawo.pl/public_html/core/classes/bootstrap/Initializer.php on line 61
SN wypowiedział się w sprawie zabezpieczenia praw wyborczych

SN wypowiedział się w sprawie zabezpieczenia praw wyborczych

artykul

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia praw wyborczych stał się przedmiotem rozstrzygnięcia SN.

Stan faktyczny sprawy

W piśmie z 13 września 2023 r. pełnomocnik Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców zwrócił się do Sądu Najwyższego z wnioskiem „o zabezpieczenie praw wyborczych” poprzez nakazanie Państwowej Komisji Wyborczej ujęcia Komitetu w losowaniu numerów „listy krajowej" lub alternatywnie wstrzymania losowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia kwestii rejestracji list Komitetu. W uzasadnieniu pisma wskazano, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że uchwały Okręgowych Komisji Wyborczych, w których oparto wyniki kontroli odrzucające podpisy poparcia tylko na fakcie odrzucenia podpisów na podstawie wadliwych wskazań Centralnego Rejestru Wyborców, zostaną uchylone, a tym samym Komitet uzyska wymagane 21 okręgów zarejestrowanych i status listy krajowej.

​Postanowieniem z 15 września 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzucił wniosek pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców o zabezpieczenie praw wyborczych w postaci nakazania Państwowej Komisji Wyborczej ujęcia Komitetu w losowaniu numerów wśród komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych, lub wstrzymania losowania.

SN: Wniosek o udzielenie zabezpieczenia praw wyborczych jest niedopuszczalny

Sąd Najwyższy odrzucił wniosek pełnomocnika o udzielenie zabezpieczenia praw wyborczych z uwagi na jego niedopuszczalność. W uzasadnieniu wskazano, że Kodeks wyborczy nie zawiera przepisu, na podstawie którego można formułować wniosek o udzielenie zabezpieczenia praw wyborczych ani też przepisu wskazującego na przesłanki, formę czy zakres ewentualnego zabezpieczenia, a przede wszystkim upoważaniającego Sąd Najwyższy do udzielenia takiego zabezpieczenia. Kodeks wyborczy nie odsyła również w tym zakresie do innych przepisów proceduralnych, mogących stanowić ewentualną podstawę do udzielenia żądanego zabezpieczenia.

Należy podkreślić, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto stanowisko, że w sprawach publicznych udzielenie zabezpieczenia jest możliwe jedynie jako sytuacja wyjątkowa, o ile istnieje wyraźny przepis prawa publicznego określający szczegółowo podmiot upoważniony do udzielenia zabezpieczenia, jego formę oraz zakres (zob. postanowienia Sądu Najwyższego: z 27 marca 2019 r., I NO 59/18; z 19 września 2019 r., I NSW 69/19). Zdaniem SN, skoro możliwość sformułowania wniosku „o zabezpieczenie praw wyborczych” nie została przewidziana w Kodeksie wyborczym we wskazanym przez wnoszącego pismo zakresie, jak też w żadnym innym akcie normatywnym, uznać należy, że taki wniosek jest niedopuszczalny.

PKW nie może wstrzymać losowania numerów

Jak podkreślił SN, zgodnie z art. 219 § 1 Kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów rejestracji list kandydatów przyznaje w drodze losowania, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, jednolity numer dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż w jednym okręgu wyborczym. O terminie losowania zawiadamia się pełnomocników wyborczych; nieobecność pełnomocnika wyborczego nie wstrzymuje losowania. W świetle powyższego, Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana jest wykonać ustawowo nałożony na nią obowiązek przeprowadzenia losowania w trybie art. 219 Kodeksu wyborczego. Związana jest również ustawowo określonym terminem przeprowadzenia wskazanego losowania, bez możliwości jego zmiany.

jak zwiększyć dochody kancelarii prawnej

 

Źródło:

Postanowienie SN z dnia 15 września 2023 r. (sygn. akt I NSW 18/23).

___________________________________________________

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione. 

PlanetaPrawo.pl - przepisy, praktyczne komentarze, orzecznictwo, marketing prawniczy

Odwiedź nasz Sklep, polub nas na Facebooku, obserwuj nas na Twitterze

 

>>Powrót do artykułów w: Orzecznictwo

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej